Nautic Jobs

Certificeringen

Benieuwd naar onze vacatures?

SNA-Keurmerk

Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400 norm. Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen.

VCU

VCU staat voor Veiligheid Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus. De VCU-checklist is een hulpmiddel bij de ontwikkeling, invoering en optimalisatie van een effectief veiligheidsbeheerssysteem. Uitzend- en detacheringsbureaus met een VCU-certificaat kunnen personeel uitzenden naar opdrachtgevers die VCA opleggen en/of bedrijven met een VCA-certificaat.

NBBU

De NBBU is de brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. De NBBU behartigt de belangen van bijna 1.000 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll-ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt.

MLC 2006

De Maritime Labour Convention 2006 (MLC), in het Nederlands: Maritiem Arbeidsverdrag, heeft als doel de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van meer dan 1,2 miljoen zeevarenden wereldwijd te verbeteren. Het verdrag voorkomt oneigenlijke concurrentie in de zeescheepvaart.

ISO 9001 logo

Managementsysteem certificatie

Nautic Jobs is de weg ingeslagen van continue verbetering op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. We stellen onze doelen voorbij de op compliance gerichte certificatie en focussen op de grootste uitdagingen. Onze klanten, kandidaten en maatschappij eisen steeds vaker een ‘zero risk tolerance’. Certificatie van het managementsysteem reduceert de risico’s en leidt tot continue verbetering. Managementsystemen bieden de mogelijkheid om gericht verbeteringen door te voeren. Continue verbetering is zo’n prioriteit en eveneens de basis van de belangrijkste standaarden, waaronder ISO 9001.

ISO 9001 logo

AUG Erlaubnis

AUG-Erlaubnis betekent Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes Erlaubnis, wat Duits is voor uitzendvergunning. Deze vergunning biedt de mogelijkheid personeel tewerk te stellen op schepen die onder Duitse vlag varen of op schepen die uitsluitend in Duitse wateren varen.