Certificeringen

Benieuwd naar onze vacatures?

Het SNA-keurmerk

Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400 norm. Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen.

VCU

VCU staat voor Veiligheid Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus (VCU). De VCU checklist is een hulpmiddel bij de ontwikkeling, invoering en optimalisatie van een effectief veiligheidsbeheerssysteem. Uitzend- en detacheringsbureaus met een VCU certificaat kunnen personeel uitzenden naar opdrachtgevers die VCA opleggen en/ of bedrijven met een VCA certificaat.

NBBU

De NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. We behartigen de belangen van bijna 1.000 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt.

 

MLC 2006

De Maritime Labour Convention 2006 (MLC), in het Nederlands: Maritiem Arbeidsverdrag, heeft als doel de arbeidsomstandigheden en –voorwaarden van meer dan 1,2 miljoen zeevarenden wereldwijd te verbeteren. Het verdrag voorkomt oneigenlijke concurrentie in de zeescheepvaart.

 

ISO 9001 logo
Managementsystemen bieden de mogelijkheid om gericht verbeteringen door te voeren, daar waar onze klanten en stakeholders de prioriteiten bepalen. Continue verbetering is zo’n prioriteit en eveneens de basis van de belangrijkste standaarden waaronder ISO 9001.

Daar waar de markt gecontroleerde risico’s nog accepteert, eisen onze klanten en kandidaten en maatschappij steeds vaker ’zero risk tolerance’. Certificatie van het managementsysteem reduceert de risico’s en leidt tot continue verbetering.

Certificatie is het bewijs dat Nautic Jobs de weg is ingeslagen van continue verbetering op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. We stellen onze doelen voorbij de op compliance gerichte certificatie en kiezen voor de risicogebaseerde benadering.

Door de focus te richten op de risico’s die de grootste uitdagingen vormen, plukken we de vruchten van een nieuwe koers, gericht op voortdurende verbetering.